La teva vocació és ser bomber? En MasterD t’ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de Catalunya. Cada any es convoquen més de 100 places per a bombers a Catalunya. MasterD et prepara perquè siguis capaç d’aprovar com més aviat millor les oposicions per al cos de Bombers.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers a Catalunya. Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l’esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d’una professió arriscada però molt gratificant. Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d’adquirir els coneixements que detalladament t’ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d’extinció, edificació i protecció personal i col•lectiva, entre d’altres. Les oposicions al cos de Bombers són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t’has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les oposicions al cos de Bombers. Ja fa més de 20 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

Requisitos generales Tener la nacionalidad española. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o título equivalente. Según Ley 8/2005, de 1 de julio, posibilidad de acceder con Graduado Escolar, FP I o equivalente, ya que el curso básico interno tras aprobar otorga equivalencia técnica. Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase C con autorización BTP. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo y no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas de las bases de la convocatoria. No hallarse inhabilitado ni suspendido para el desempeño de funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública. ESTA OPOSICIÓN CUENTA CON: Expertos en Oposiciones Más de 18 años preparando Oposiciones Temarios Material constantemente actualizado Clases en directo Sesiones en directo con tu profesor Evaluación Continua Individual Seguimiento individual con tu preparador Simulacros de examen Similares a los exámenes oficiales